Shopping cart 0 (items) รวม 0 บาท
 x 

Your shopping cart is empty!

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

Wellnessmarkshop | เวลเนสมาร์คช้อป ช้อปออนง่าย พบกับโปรโมชั่นราคา สุดพิเศษ จัดส่งฟรีทั่วประเทศ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อสินค้าซึ่งผู้ซื้อจะได้รับความคุ้มครองในกรณีที่ได้รับสินค้าที่มีปัญหาหรือ ได้รับสินค้าที่ไม่ถูกต้องตามที่ได้สั่งซื้อไว้ ทั้งนี้รวมถึงรายการสั่งซื้อที่ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้าด้วย โดยผู้ซื้อที่สามารถใช้สิทธิ์ในความคุ้มครองจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติ
1.เป็นสมาชิกของ www.wellnessmarkshop.com
2.สั่งซื้อสินค้าผ่านระบบของเว็บไซต์
3.ชำระเงินค่าสินค้าตามช่องทางที่เว็บไซต์กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า

1.ราคาสินค้าหน้าเว็บนี้ เป็นราคาขายจริงที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

2.หากการสั่งสินค้าผ่านระบบอัตโนมัติ (หน้าเว็บ) ไม่สามารถแก้ไข/ เปลี่ยนแปลง/ เพิ่มเติม/ ยกเลิกสินค้าในใบสั่งซื้อได้ เนื่องจากเป็นการสั่งผ่านระบบอัตโนมัติหากต้องการแก้ไข / เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม / ยกเลิกสินค้าบางรายการ ขอให้ดำเนินการสั่งสินค้าใหม่ทั้งหมด

3.กรุณาระบุอีเมลล์ เบอร์โทรติดต่อ และที่อยู่ตามความเป็นจริงเท่านั้น เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของตัวลูกค้าเอง

4.หลังจากการชำระเงินแล้ว ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการสั่งสินค้าได้ 

5.หากต้องการสั่งสินค้าทางโทรศัพท์ 02-305-8699 (กรุณาแจ้ง Callcenter ว่าเป็นลูกค้าจากเว็บ wellnessmarkshop เพื่อขอรับโปรโมชั่น)

6.ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่าน Facebook / Line / หรือช่องทาง อืนๆ 

เงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระสินค้า

1.กรุณาแจ้งชำระสินค้าให้ทาง (แจ้งการชำระเงิน) เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการชำระเงิน หรือ Email : Contact@wellnessmark.biz

2.การชำระเงินเต็มจำนวน สามารถทำได้ทันทีหลังจากได้ทำการสั่งซื้อ

3.ทางร้านจะตรวจสอบยอดชำระสินค้า เฉพาะเท่าที่ได้รับการแจ้งจากลูกค้าทางอีเมล์เจ้าหน้าที่ที่ได้แจ้งยืนยันการสั่งซื้อเท่านั้น

4.หลังจากแจ้งการชำระเงินแล้ว จะต้องรออีเมลล์ตอบรับการชำระเงินจากทางร้าน (ภายใน 24 ชม.) ถือเป็นอันเรียบร้อย 

5.ทางร้านขอไม่รับแจ้งชำระเงินทางโทรศัพท์ เพื่อป้องกันการผิดพลาดของข้อมูลได้

6.กรุณาเก็บ Slip หรือหลักฐานในการโอนเงินไว้จนกว่าจะได้รับสินค้า

เงื่อนไขเกี่ยวกับการส่งสินค้า

1.การแจ้งส่งสินค้า : ระหว่างรอสินค้าตามกำหนดที่ทางร้านแจ้งไว้ (ประมาณ 2-3 วัน เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า) ขอให้ลูกค้าหมั่นเข้ามาตรวจสอบอีเมล์ของตัวท่านเอง

2.กำหนดการส่ง สินค้าที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้ล่วงหน้านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากความคลาดเคลื่อนในเรื่องของระยะเวลาด้วยสาเหตุหลายประการที่อยู่นอก เหนือการควบคุมของทางร้าน ฉะนั้นทางร้านขอรับเฉพาะลูกค้าที่สามารถรอรับสินค้าได้ หากมีเหตุจำเป็นทำให้ได้รับสินค้าเกินจากกำหนดการนั้น อย่างไรก็ตามทางร้านได้ใช้ ความพยายามเต็มที่ที่จะจัดส่งสินค้าให้ทันตามกำหนดที่ได้แจ้งไว้

เงื่อนไขเกี่ยวกับการคืนเงินให้กับลูกค้า (หากเป็นความผิดพลาดของทางร้านเท่านั้น)

1.ในกรณีสินค้าหมด / ได้รับสินค้าไม่ครบตามจำนวนที่สั่ง (ถ้ามี) สามารถแจ้งเลขที่บัญชีเพื่อรับเงินคืนตามอีเมลล์ที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้ (Email : Contact@wellnessmark.biz)

2.วิธีแจ้งเลขที่บัญชีเพื่อขอรับเงินคืน สามารถแจ้งทางอีเมล์เท่านั้น (การคืนเงิน : เฉพาะกรณีที่ทางร้านเห็นสมควร)

3.ทางร้านจะโอนเงินคืนทุกวันศุกร์เท่านั้น หลังจากทางร้านโอนเงินคืนแล้ว จะแจ้งยอดการโอนทางอีเมลล์เป็นรายบุคคล

4.ในกรณีลูกค้าระบุเลขที่บัญชีในการรับเงินคืนไม่ถูกต้อง (ผิดเป็นเลขบัญชีของบุคคลอื่นที่สามารถโอนเงินได้) ทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการเปลี่ยนสินค้า

1.ทาง ร้านจะรับเปลี่ยน / คืน ในกรณีที่เป็นความผิดพลาดของทางร้านเท่านั้น เช่น สินค้ามีตำหนิ ส่งสินค้าให้ผิดไซส์ ผิดแบบโดยไม่ตรงตามที่ลูกค้าระบุไว้เท่านั้น

2.ไม่รับคืนทั้งสิ้น กรณีอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของทางร้าน เช่น ไม่ชอบ ใส่ไม่ได้ ใส่ไม่สวย หรืออื่นๆ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการติดต่อเจ้าหน้าที่

1.สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 02-305-8699

2.สามารถติดต่อทางอีเมล์ : contact@wellnessmark.biz

3.สามารถติดต่อได้ทุกวันในเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ช่วงเวลา 09.00-18.00 น. / วันเสาร์ ช่วงเวลา10.00-18.00 น.

*หมายเหตุ หากไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ อาจเป็นเพราะในช่วงเวลานั้นเจ้าหน้าที่ไม่สะดวกจริงๆรบกวนแจ้งข้อความทางอีเมล์ที่ระบุไว้ 

 

02-123-1310

สั่งซื้อสินค้า และบริการช่วยเหลือลูกค้า
 

เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์ : 9.00 - 18.00น
 

บริการจัดส่ง ฟรี!!

ยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำ 300 บาท ขึ้นไป
 

ส่งเร็วทั่นใจ

ส่งเร็วทันใจ ภายใน 1 วัน กรุงเทพและปริมลฑล

จดหมายข่าว

Buy Online